Vestoppland

Velkommen til NROF avd. Vestoppland

NROF avd. Vestoppland har følgende kontaktinformasjon:
E-post: vestoppland@nrof.no

-Styret og tillitsvalgte
-Bjønnhaugen – krigshistorisk åsted
-Kirkenesturer

Skyting 2019

Nå er sommerens terminliste for skyteaktivitetene klare. Ingen terminfestede innendørsskyting planlegges…

Til våre medlemmer

NROF avd. Vestoppland vil gjennom sine internettsider informere våre medlemmer om…