Vestoppland

Velkommen til NROF avd. Vestoppland

NROF avd. Vestoppland har følgende kontaktinformasjon:
E-post: vestoppland@nrof.no

-Styret og tillitsvalgte
-Bjønnhaugen – krigshistorisk åsted
-Kirkenesturer

Om Ukrainakrigen

NROF Vestoppland inviterer til foredrag om Ukraina – hva nå? ved…

Om Russland

  NROF avd. Vestoppland inviterer til foredrag med presidenten i NROF,…

Til våre medlemmer

NROF avd. Vestoppland vil gjennom sine internettsider informere våre medlemmer om…