Vestoppland

Velkommen til NROF avd. Vestoppland

NROF avd. Vestoppland har følgende kontaktinformasjon:
E-post: vestoppland@nrof.no

-Styret og tillitsvalgte
-Bjønnhaugen – krigshistorisk åsted
-Kirkenesturer

Kirkenestur 2019

Årets tur til Kirkenes, Høybuktmoen og grensa mot Russland finner sted…

Skyting 2019

Nå er sommerens terminliste for skyteaktivitetene klare. Ingen terminfestede innendørsskyting planlegges…

Til våre medlemmer

NROF avd. Vestoppland vil gjennom sine internettsider informere våre medlemmer om…