Æresmedlemmer i avdelingen

Tre æresmedlemmer for tiden, de heter Magne Foss, Gunnar Liven og Harald Gaarder.

         Magne Foss

Magne har vært med helt fra starten av NROF avd. Vestoppland i 1981. Han har mange styreperioder bak seg, helt fram til 2009.
Han har vært formann i to perioder og ellers en god ressurs for avdelingen.
Magne Foss har representert avdelingen på flere landsmøter og formannskonferanser.

Bilde fra årsmøtet i 2020. Fra venstre ser vi Harald Gaarder, Tom Gjestvang og Gunnar Liven.

Gunnar Liven ble utnevnt som æresmedlem på årsmøtet i mars 2019. Hans medlemskap har vart i mange år, han var formann like etter tusenårsskiftet i noen år. for øvrig har Gunnar sittet i styret og valgkomitéen i mange år. 

Under årsmøtet i 2020 ble Harald Gaarder utnevnt som æresmedlem. Han har vært medlem i avdelingen siden den ble startet. En rekke verv har han hatt, bl.a flere runder som leder, styremedlem og medlem i valgkomiteen i mange år.