Æresmedlemmer i avdelingen

To æresmedlemmer for tiden, de heter  Gunnar Liven og Harald Gaarder.

Magne Foss

Bilde fra årsmøtet i 2020. Fra venstre ser vi Harald Gaarder, Tom Gjestvang og Gunnar Liven.

Gunnar Liven ble utnevnt som æresmedlem på årsmøtet i mars 2019. Hans medlemskap har vart i mange år, han var formann like etter tusenårsskiftet i noen år. for øvrig har Gunnar sittet i styret og valgkomitéen i mange år. 

Under årsmøtet i 2020 ble Harald Gaarder utnevnt som æresmedlem. Han har vært medlem i avdelingen siden den ble startet. En rekke verv har han hatt, bl.a. flere runder som leder, styremedlem og medlem i valgkomiteen i mange år.