Æresmedlemmer i avdelingen

To æresmedlemmer for tiden, de heter Magne Foss og Gunnar Liven.

          

Magne Foss                                                                                       Gunnar Liven

Magne har vært med helt fra starten av NROF avd. Vestoppland i 1981. Han har mange styreperioder bak seg, helt fram til 2009.
Han har vært formann i to perioder og ellers en god ressurs for avdelingen.
Magne Foss har representert avdelingen på flere landsmøter og formannskonferanser. 

Gunnar Liven ble utnevnt som æresmedlem på årsmøtet i mars 2019. Hans medlemskap har vart i mange år, han var formann like etter tusenårsskiftet i noen år. for øvrig har Gunnar sittet i styret og valgkomitéen i mange år.