Administrative bestemmelser Nijmegen

Det blir de samme administrative bestemmelsene for deltakerne som tidligere år.
Dette gjelder alle, både  avdelinger og individuelle finner både hjelp, informasjon og bestemmelser i dette skrivet.

Administrative bestemmelser Nijmegen 18-20

Er du usikker på noe så ta kontakt med oss på e-post; nijmegen@nrof.no

Pro-Patria