Årsmøte 2022 – innkalling og saksframlegg

Årsmøte 2022 avholdes på Quality Strand Hotell på Gjøvik fredag 18. mars 2022. Møtet starter kl. 19.00 i møterom Glassverket. Middag for deltakerne som ønsker dette etter årsmøtet på Big Horn Steak House.

Under finner du den formelle innkallingen til årsmøtet og saksframleggene til sakene 2, 3 ,4 og 5. Alle dokumentene er i pdf-format.

 

Årsmøte 2022 – Innkalling 180322

Sak 1 Konstituering – godkjenning av innkalling og sakliste, valg av møteleder, sekretær, tellekorps og protokollunderskrivere

Årsmøte 2022 – Sak 2 Årsmelding 2021

Årsmøte 2022 – Sak 3 Aktivitetsplan 2022

Årsmøte 2022 – Sak 4 Regnskap 2021 m rev.beretn

Årsmøte 2022 – Sak 5 Budsjett 2022

Sak 6 Innmeldte saker – saker sendes til tom.gjestvang@online.no seinest 14. mars

Sak 7 Valg – valgkomitéen har fått sitt oppdrag fra styret

Sak 8 Valg av delegat til Landsmøte 2022

 

Styret ønsker alle medlemmer velkomne.