Til våre medlemmer

NROF avd. Vestoppland vil gjennom sine internettsider informere våre medlemmer om foreningens aktiviteter.

Sidene vil bli forsøkt holdt så oppdaterte som mulig. Vi vil sette pris om om du kommer med innspill.

Informasjon kan sendes på e-post til: vestoppland@nrof.no eller til en av styrets medlemmer.

Oppfordring fra leder:

​Send oss din e-postadresse så vil du få aktuell informasjon fortløpende!

På denne siden ser du avdelingens merke. Det er tegnet av løytnant Ådne Løvstad. Merket bærer skjoldets form, det har gul bunn med svarte kant,  svart tekst og svarte symboler. Merket inneholder teksten Vestoppland og NROF, videre er hovedmotivet et bjørnehode med to korslagte rifler under.