80 år siden kampen på Bjønnhaugen – minnemarkering

I år er det 80 år siden tre unge karer lå på Bjønnhaugen for å klargjøre for et flyslipp av 12 konteinere og ei pakke natt til 8. mars i 1944. Alt var klart, de ventet bare på kodemeldinga på radiosendinga «Dette er London» – «Mannen som ikke hadde skjorte på ..».  Disse karene var Armand Trønnes, Willy Lund og Ragnvald Nilsen, bare en av dem overlevde ….

Dessverre for våre engasjerte og ivrige karer endte dette tragisk for to av dem. Willy Lund og Ragnvald Nilsen døde etter trefningen inne i hytta. NROF Vestoppland ønsker å hedre våre krigshelter med å gå på ski fra Gravåsen til Bjønnhaugen, der vil vi gi en kort orientering om hva som skjedde og bekranse minnesteinen.

 

Detaljer

Torsdag 7. mars 2024 kl. 11.00 – skituren starter. Det er spådd strålende sol og minus 9 grader.

Kl. 12.00 blir det bekransning og orientering om hva som skjedde

Det vil ikke bli servering for frammøtte, ta eventuelt med kaffe og noe å bite i sjøl.

 

Hele historien kan leses ved å laste ned maj. Edvard Noer Bjørges historie

Mannen som ikke hadde skjorte på – Edvard Noer Bjørge

 

Reportasje fra Oppland Arbeiderblad 9. mars 2024