Pro Patria

Pro Patria er et upolitisk militærfaglig tidsskrift som ved selvstendige artikler og sitt øvrige innhold skal være en aktiv bidragsyter i den forsvars- og sikkerhetspolitiske debatten.

Pro Patria skal stimulere til økt kunnskap og engasjement innenfor tidsskriftets fagområde.

Som medlemsblad for NROF har vi også reportasjer og artikler fra aktiviteter som arrangeres i våre 57 lokale avdelinger landet rundt, i tillegg til aktiviteter arrangert fra sentralt hold.

Pro Patria blir distribuert til alle medlemmer av NROF, samt representanter på Stortinget og i Forsvaret og ansatte i statsforvaltningen. Bladet utgis i ca 7500 eksemplarer fem ganger i året. Det redigeres etter «Vær Varsom»-plakaten».

 

Har du synspunkter/innlegg du kan tenke deg å få på trykk, send det til redaktør Roy Thorvaldsen på redaktor@nrof.no  og det vil bli vurdert. Hvis vi skal vurdere innlegg, må de være innenfor gitte størrelser:

  • kronikk – max 4000 tegn inkl. mellomrom
  • hovedinnlegg – max 2000 tegn inkl. mellomrom
  • replikk – 400 til 700 tegn inkl. mellomrom

Her kan du finne tidligere digitale utgaver:

Pro Patria nr. 1 – 2024

Pro Patria nr. 5 – 2023
Pro Patria nr. 4 – 2023
Pro Patria nr. 3 – 2023
Pro Patria nr. 2 – 2023
Pro Patria nr. 1 – 2023

Pro Patria nr. 5 – 2022
Pro Patria nr. 4 – 2022
Pro Patria nr. 3 – 2022
Pro Patria nr. 2 – 2022
Pro Patria nr. 1 – 2022

Pro Patria nr. 5 – 2021
Pro Patria nr. 4 – 2021
Pro Patria nr. 3 – 2021
Pro Patria nr. 2 – 2021
Pro Patria nr. 1 – 2021

Pro Patria nr. 5 – 2020
Pro Patria nr. 4 – 2020
Pro Patria nr. 3 – 2020
Pro Patria nr. 2 – 2020
Pro Patria nr. 1 – 2020
Pro Patria nr. 5 – 2019
Pro Patria nr. 4 – 2019
Pro Patria nr. 3 – 2019
Pro Patria nr. 2 – 2019
Pro Patria nr. 1 – 2019
Pro Patria nr. 5 – 2018
Pro Patria nr. 4 – 2018
Pro Patria nr. 3 – 2018
Pro Patria nr. 2 – 2018
Pro Patria nr. 1 – 2018
Pro Patria nr. 5 – 2017
Pro Patria nr. 4 – 2017
Pro Patria nr. 3 – 2017
Pro Patria nr. 2 – 2017
Pro Patria nr. 1 – 2017
Pro Patria nr. 5 – 2016
Pro Patria nr. 4 – 2016
Pro Patria nr. 3 – 2016
Pro Patria nr. 2 – 2016
Pro Patria nr. 1 – 2016
Pro Patria nr. 5 – 2015
Pro Patria nr. 4 – 2015
Pro Patria nr. 3 – 2015
Pro Patria nr. 2 – 2015
Pro Patria nr. 1 – 2015
Pro Patria nr. 5 – 2014
Pro Patria nr. 4 – 2014
Pro Patria nr. 3 – 2014
Pro Patria nr. 2 – 2014
Pro Patria nr. 1 – 2014
Pro Patria nr. 5 – 2013