Anbefalte kilder

NROF skal være en landsdekkende organisasjon med formål å støtte Forsvaret og forankre forsvarsviljen. Forbundet skal bidra til at medlemmene har god forståelse for Forsvaret og kan opptre som gode ambassadører for Forsvaret og kunne delta i forsvarsdebatten med et godt grunnlag.

Gode kilder er avgjørende for å sikre en god og korrekt forståelse, og listen nedenfor inneholder derfor trygge og gode kilder innenfor forsvars- og sikkerhetspolitiske temaer i tillegg til noen tips over nyhetskilder med kronikker og debattinnlegg.

Podcaster om forsvars- og sikkerhetspolitikk

FFI – Ugradert: En podcast som gir et godt innblikk i hva som forskes på hos Forsvarets Forskningsinstitutt.

Politiets sikkerhetstjeneste håndterer de mest alvorlige truslene mot landets sikkerhet. Vi skal ivareta demokratiet. Men hvordan jobber landets sikkerhets- og etterretningstjeneste? Og hvem er menneskene som jobber her?

Nasjonal sikkerhetsmyndighet har sin egen podcast med ulikt faginnhold

Forsvaret har sin egen podcast, Forsvarspodden, som omtaler alt fra innrykk til førstegangstjenesten til tyngre tematikk som Ukraina og russisk påvirkning.

Våre historier – Forsvarets egen podcast med og om norske soldater som deler av sine erfaringer

Disse podcastene er også tilgjengelige på de fleste strømmetjenester, som eksempelvis Spotify.

Nyheter, kronikker og debatt

www.forsvaretsforum.no
https://www.stratagem.no/
Pro Patria – NROF sitt fagmilitære tidsskrift

Offisielle kanaler

https://www.ffi.no/aktuelt/nyheter
www.forsvaret.no
https://forsvarskommisjonen.no/
Forsvarsdepartementet – regjeringen.no
Utenriksdepartementet
https://www.nato.int/

Samarbeidende organisasjoner

NVIO
Folk og Forsvar
SIOPS
Atlanterhavskomiteen
Veteran møter veteran
Forsvarsforeningen

Informasjon og kurs

Nasjonal sikkerhetsmyndighet. NSM er Noregs direktorat for forebyggjande nasjonal trygging. Direktoratet gir råd om og gjennomfører tilsyn og andre kontrollaktiviteter på sivil og militær side knytta til sikring av informasjon, systemer, objekter og infrastruktur av nasjonal betydning. NSM har også eit nasjonalt ansvar for å avdekkje, varsle og koordinere håndtering av alvorlege IKT-åtak. NSM tilbyr ei rekke med kurs og informasjon om sine fagfelt.
https://nsm.no/