Follo

Velkommen til NROF avd. Follo

NROF avd. Follo har følgende kontaktinformasjon: E-post: follo@nrof.no

Innkalling til årsmøte 2019 i NROF avdeling Follo

Tid: Torsdag 4. april kl 19:00
Sted: Gimleveien 3, 1413 Tårnåsen

Program for årsmøtet :

 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Valg av ordstyrer/møteleder
 • Valg av referent
 • Valg av to medlemmer til å skrive under protokollen
 • Årsberetning 2018
 • Regnskap 2018
 • Revisjonsberetning 2018
 • Ammunisjonsregnskap 2018
 • Innmeldte saker
 • Budsjett 2019
 • Arbeidsplan 2019 og tentativ plan 2020
 • Valg av styre, revisor og valgkomité

Saker som ønskes behandlet i årsmøtet må være styret i hende senest én uke (7 dager) før fastsatt møtetid. Saker sendes Ørjan Pedersen på venstre_hook@hotmail.com

Styret håper mange av medlemmene vil møte til årsmøtet.

 

 

 

 

 

 

Fredsmarsj i Ski

Bli med lørdag 11. mai, startsted er golfbanen ved Smerta i…