Søknad om medlemskap

Jeg ønsker å bli medlem av NROF – Norsk Reservistforbund – og tillater at Norsk Reservistforbund bruker den informasjonen jeg oppgir til å behandle min søknad.
All informasjon vil bli behandlet fortrolig. Behandlingstid for søknader er ca en (1) uke.

Årskontingent:
kr 350,- medlem /støttemedlem til og med året du fyller 24 år
kr 550,- medlem /støttemedlem fra 25 til og med året du fyller 65 år
kr 350,- medlem /støttemedlem fra det året du fyller 65 år
kr 100,- Krigsskoleelev

Innmeldingsskjema finner du her.