Søknad om medlemskap

Jeg ønsker å bli medlem av NROF – Norsk Reservistforbund – og tillater at Norsk Reservistforbund bruker den informasjonen jeg oppgir til å behandle min søknad. All informasjon vil bli behandlet fortrolig. Behandlingstid for søknader er ca en (1) uke.

Som medlemssøker har jeg satt meg inn i vedtekter og strategi for NROF og ønsker å etterleve disse i mine forbundsrelaterte aktiviteter.

Årskontingent:
kr 350,- medlem /støttemedlem til og med året du fyller 24 år
kr 550,- medlem /støttemedlem fra 25 til og med året du fyller 65 år
kr 350,- medlem /støttemedlem fra det året du fyller 66 år
kr 100,- Krigsskoleelev

Søknadsskjema.

Søknader levert fra og med 1. november vil ikke bli belastet kontingent for det inneværende kalenderåret.