NROFs hederstegn med forgylt laurbærgren til Tom Gjestvang

Vår leder, major Tom Gjestvang ble tildelt NROFs hederstegn med forgylt laurbærgren på foreningens på landsmøte lørdag 10. juni av president Jørn Buø.

Gratulerer med tildelingen, Tom.  Styret takker også deg for din innsats lokalt i vår teig.

Utdrag av vedtekter for NROFs hederstegn med forgylt laurbærgren
§1 Formål
1. Hederstegn med forgylt laurbærgren kan tildeles medlemmer for ytterligere ekstraordinært
virke eller fremme av NROFs formål.
Mottaker må tidligere ha blitt tildelt NROFs hederstegn.

§3 Utførelse
1. NROFs Hederstegn med forgylt laurbærgren har samme utførelse som det ordinære
hederstegnet med forgylt laurbærgren på silkebåndet.