Nytt informasjonsskilt på Bjønnhaugen

 Skiltet står på høyre side av stien i det en er oppe på tunet.

Historien om hendelsene på Bjønnhaugen den 7. mars i 1944 er blitt gjort mer tilgjengelig for alle som besøker stedet. NROF avd. Vestoppland har satt opp et informasjonsskilt ute i det du kommer opp foran hytta der historien fortelles.

 

Igjen er det manuset til major Edvard Noer Bjørge som danne bakteppet for arbeidet, historien er illustrert med bilder fra hendelsen.

 

Under monteringen av stolpesko fikk vi hjelp av firma Stopdigging.no.

 

  Skiltet med hytta i bakgrunnen

 

  Skilt som står nede ved vegen og skiløypa om vinteren