Nyttige, eksterne linker

Forsvarssektorens verdigrunnlag er også gjeldende for NROF. Les det her.

Offisielle forsvarsrelaterte linker:
Forsvaret www.forsvaret.no
Forsvarsdepartementet – FD www.fd.dep.no
Heimevernet – https://forsvaret.no/hv
I tjeneste for Norge www.itjenestefornorge.no
NATO www.nato.int
SHAPE, NATOs operative hovedkvarter www.nato.int/shape
NorDel – den faste norske delegasjonen til NATO www.norway-nato.org/
NORDEFCO – Nordic Defence Cooperation www.nordefco.org

Frivillige forsvarsorganisasjoner:
Folk og Forsvar www.folkogforsvar.no
NVIO www.nvio.no
Norges Forvarsforening www.forsvarsforening.no
Norges Lotteforbund www.lottene.no
Norsk TotalforsvarsForum (tidl. Kvinners Frivillige Beredskap – KFB)www.totalforsvar.no
Oslo Militære Samfund www.oslomilsamfund.no
Sjømilitære Samfund www.sms1835.no

Militære fagforeninger:
Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforening – KOL www.kol.no
Befalets Fellesorganisasjon – BFO www.bfo.no
Norges Offisersforbund – NOF www.nof.no
Parat forsvar www.parat.com/paratforsvar
NTL Forsvaret www.ntl.no/forsvaret

Reserveoffisersforeninger i utlandet:
CIOR – Reserveoffisersforbundet tilknyttet NATO og PfP-land www.cior.net
HPRD – Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark www.hprd.dk
SVEROF – Sverige www.hprd.dk
ROSIS – Reservofficerssällskapet i Svealand (Sverige) www.rosis.org
Tyskland – VDRBW www.reservistenverband.de
USA – ROA www.roa.org
Finland – Reserveiläinen www.reservilainen.fi
Storbritannia – UKRFA www.ukrfa.org
Østerrike – OEOG www.oeog.at
Nederland www.kvnro.nl

Skikk og bruk – kjekt å kjenne til:
Forsvaret – uniform, medaljer, heraldikk og skikk og bruk
Gardistforbundets skikk og bruk for bruken av det norske flagg

GRUS 2018– Grunnleggende soldatferdigheter