Skyting

Velkommen til skyteaktiviteter i NROF

Skyting
NROFs avdelinger arrangerer et bredt spekter av skyteaktiviteter. Det skytes i all hovedsak med våpen og kalibre tilsvarende Forsvarets. NROF har en egen kursrekke for alle medlemmer, alt fra nybegynnere til meget aktive skyttere med lang og bred erfaring. Her gis blant annet opplæring i etikk, våpenhåndtering, skyteteknikker og sikkerhet.
Det arrangeres treninger og konkurranser, både lokalt og sentralt, som gjenspeiler det ferdighetsnivået som må kunne forventes av personell i Forsvaret. I tillegg har NROF en avtale med Forsvaret som gir muligheter, under strenge kriterier, for opplæring og vedlikehold av kompetanse på Forsvarets håndvåpen.
NROF er en egen offentlig godkjent skytterorganisasjon, som gir aktive medlemmer muligheter til å erverve eget våpen.
NROF tar årlig ut et antall skyttere som representerer NROF i internasjonale skytekonkurranser. Her har NROF-medlemmer gjort det bra mange ganger, og vi ønsker nye og gamle skyttere velkomne til å kvalifisere seg.
Det er utarbeidet et eget reglement for skyttervirksomheten som skytterne plikter å sette seg inn i. Skytereglementet finnes på NROFs hjemmesider.

NROF tilbyr skyteaktiviteter på lokalt-, regionalt-, nasjonalt og internasjonalt plan. For å finne ut når og hvor din lokale avdeling gjennomfører skyteaktiviteter, må du ta kontakt med den enkelte avdeling.

Vårkonkurranser
NROF tilbyr skytterne landsdelskonkurranser/vårkonkurranser. Gå inn på arrangementer for å finne konkurranser og hvor i landet disse arrangeres. Arrangementene blir gjennomført tentativt siste lørdag i april. Lokal variasjon kan forekomme.

Mesterskap
NROF gjennomfører tre mesterskap i løpet av året. Det er NROF-mesterskapet i skyting for nivå 2, NROF-mesterskapet i skyting for nivå 3 og NROF-mesterskapet i miniatyrskyting. Mesterskapene annonseres under arrangementer.

Tenker du på å kjøpe våpen?
Ønsker du å erverve våpen gjennom ditt medlemskap i NROF, må du forholde deg til NROFs «Direktiv for erverv av halvautomatiske våpen gjennom NROF». Gjeldende føringer  finner du i NROFs håndbok

For informasjon om våpenerverv kan du få god informasjon på Politiets hjemmesider.

Plassering av våpenskap
Sekretariatet har fått noen henvendelser angående plassering av våpenskap. NROF har vært i kontakt med politiet, som igjen har tatt opp temaet med POD. Avklaringen er som følger:

  1. Våpenskapet skal være plassert slik at våpeneier har eksklusiv tilgang til våpenskapet. Dette betyr at våpenskap ikke kan plasseres i bod, der det er tilgang for andre enn huseier i området utenfor bod-døren. Det har ingen betydning om boden er låst, om den er plassert med dør som vender ut i fri luft eller om boden er plassert inne i et boligkompleks. Det er heller ikke av betydning om det bare er beboerne i boligkomplekset som har tilgang til bod-området inne i bygningen.
  2. Man kan ikke plassere våpenskap i fellesgarasjeanlegg, selv om hver garasje er separat adskilt fra de andre med tette vegger og med egen lås.
  3. Man kan ikke plassere våpenskap i garasje eller annen separat bygning på egen eiendom. Dette selv om man bor i mindre sentrale strøk.
  4. Man kan plassere våpenskap i garasje dersom garasjen er en del av bolighuset (integrert del av), men kun dersom man har en egen separat dør fra garasjen og direkte inn i huset.

Dette betyr i praksis at alle må ha våpenoppbevaringen inne i beboelig del av hus/leilighet. Dette selv om plassen kan være liten for slik oppbevaring hos mange. Det man kan gjøre er å følge våpenforskriften som sier at det er nok å fjerne en vital del av våpenet og så låse inn dette i FG-godkjent skap. Det betyr at man ikke behøver våpenskap, men kan klare seg med et mindre verdiskap.

Har du ytterligere spørsmål ta kontakt med:
Ståle Sandholt, e-post: stale.sandholt@sekr-nrof.no eller tlf. 48 45 05 03.

 

Pro-Patria