Behov for frivillige

 

Det vil også i år være behov for frivillige til å arbeide innen sanitet, på rasteplassene og i stab i KO.
Innen sanitet er det behov for leger, sykepleiere og personell som er gode til å plastre og stelle såre føtter.
På rasteplassene er det behov for personell som kan ta tunge løft ifm rigging av forsyningscontainerne. Dette er en svært sosial arbeidsoppgave. Fokuset er at pausene til de marsjerende blir så hyggelige og enkle som mulig.
I KO er det behov for personell som kan arbeide selvstendig, har dataferdigheter i excel, tar i et tak når ting skal bæres og sjaues og gjerne har erfaring fra kommandoplasstjeneste.
Alt personell må kunne kommunisere på engelsk.
Hva kan du bidra med? Ta kontakt med oss på nijmegen@nrof.no

Pro-Patria