Råd og Utvalg

Utvalgene har det faglige ansvaret for sine respektive felt og rapporterer og gir faglig støtte til Forbundsstyret.
Utvalgene oppnevnes av Forbundsstyret.

Feltsportsutvalget består av 5 representanter:
Leder – Egil Gulliksen – Leder
FS representant – Ingar Lund
Medlem – Kåre Gulliksen
Medlem – Ole Morten Meland
Medlem – John Anders Ingebo
Sekretær – Morten Wroldsen

Skyteutvalget består av 6 representanter:
Leder – Halvor Ajer
FS representant – Christian B Pedersen
Medlem – Geir Birger Haug
Medlem – Rune Poortman
Medlem – Rune Wilhelmsen
Sekretær – Ståle Sandholt

Sanitetsutvalget består av 6 representanter:
Leder – Johan Storm Munch
FS representant – Hilde Kristin Stensen
Medlem – Anders Wiik
Medlem – Erik Schjenken
Medlem – Håvard Brynildsen
Sekretær – Ole Kr. Haagenrud

Militærfaglig kompetanseutvalg består av 5 representanter:
Fredrik Glette
Terje Bruøygard
Anne-Margrete Bollmann
FS representant – Arnfinn Vik
Sekretær – Erik Gustavson