Råd og Utvalg

Utvalgene har det faglige ansvaret for sine respektive felt og rapporterer og gir faglig støtte til Forbundsstyret.
Utvalgene oppnevnes av Forbundsstyret.

Feltsportsutvalget består av:
Leder – Egil Gulliksen
Medlem – Sigmund M Hope
Medlem – Ole Morten Meland
Medlem – John Anders Ingebo
FS representant – Ole-Petter Westerlund
Sekretær – Morten Wroldsen

Skyteutvalget består av:
Leder – Ingebrigt Rossehaug
Medlem – Rune Poortman
Medlem – Geir Birger Haug
Medlem – Rune Wilhelmsen
Medlem – John Wold Jahnsen
Medlem – Martin Due
FS – representant Svein Wara
Sekretær – Ståle Sandholt

Sanitetsutvalget består av:
Leder – Johan Storm Munch
Medlem – Anders Wiik
Medlem – Håvard Brynildsen
FS representant – Hege Pettersen-Moe
Sekretær – Ole Kr. Haagenrud

Militærfaglig kompetanseutvalg består av:
Fredrik Glette
Terje Bruøygard
Anne-Margrete Bollmann
FS representant – Arnfinn Vik
Leder/Sekretær – Erik Gustavson

8. mai

Frigjørings- og veterandagen