Ansatte og forbundsstyret

Sekretariatet

Sekretariatet har ansvaret for den daglige driften av NROF. Det er for tiden tre heltidsansatte, en prosjektansvarlig på deltid og Pro Patrias redaktør på deltid. Vi treffes normalt på hovednummer 484 50 503 eller på e-post post@sekr-nrof.no.

Generalsekretær Erik Gustavson. Mobil 474 83 706. E-post: erik.gustavson@sekr-nrof.no
Ass. generalsekretær Ståle Sandholt. Mobil 913 67 716. E-post: stale.sandholt@sekr-nrof.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunikasjonsansvarlig Ole Kristian Haagenrud. Mobil: 994 48 257. E-post: ole.k.haagenrud@sekr-nrof.no
Prosjektmedarbeider Morten Wroldsen. Mobil: 901 44 535. E-post: morten.wroldsen@sekr-nrof.no

 

Forbundsstyret

Forbundsstyret har ansvaret for den daglige ledelsen av Forbundet. Det velges på Landsmøtet for en periode på to år. Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet.

Her er forbundsstyret for perioden 2024 til 2026:

President Arnfinn Vik, NROF avd. Oslo, e-post Arnfinn.vik@gmail.com, NROF avd. Oslo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. visepresident Nils Otto Pleym, e-post nople@online.no,
NROF avd. Varanger

 

Styremedlemmer:

2. visepresident Sofie Hildebrandt Lien NROF avd. Ringerike

 

Styremedlem Bernt Grimstvedt NROF Bergen
Styremedlem Cecilie Konradsen NROF Moss og Omegn
Styremedlem Hege Pettersen-Moe NROF Vestoppland
Styremedlem Svein Wara NROF Tromsø

Varamedlemmer:
1. varamedlem Guttorm Bentdal NROF Gudbrandsdal
2. varamedlem Fredrik Glette NROF Kongsberg