Ansatte og forbundsstyret

Sekretariatet

Sekretariatet har ansvaret for den daglige driften av NROF. Det er for tiden fire heltidsansatte, en prosjektansvarlig på deltid og Pro Patrias redaktør på deltid. Vi treffes på hovednummer 22 47 82 40 eller på e-post post@sekr-nrof.no.

Generalsekretær Erik Gustavson, tlf. 22 47 82 41, e-post erik.gustavson@sekr-nrof.no

Ass. generalsekretær Ståle Sandholt, tlf. 22 47 82 49, e-post stale.sandholt@sekr-nrof.no

Kommunikasjonsansvarlig Ole Kristian Haagenrud, tlf 22 47 82 46, e-post ole.k.haagenrud@sekr-nrof.no

Kontoransvarlig Harald Blikra, tlf 22 47 82 40, e-post post@sekr-nrof.no

Prosjektmedarbeider Morten Wroldsen, tlf 22 47 82 48, e-post morten.wroldsen@sekr-nrof.no

Forbundsstyret

Forbundsstyret er NROFs øverste organ. Det velges på Landsmøtet for en periode på to år. Her er forbundsstyret for perioden 2018 til 2020:

President Jørn Buø, e-post jorn.buo@gmail.com, NROF avd. Oslo

1. visepresident Viggo Hanssen, e-post hanssenviggo@gmail.com, NROF avd. Mandal

2. visepresident Christian Berning Pedersen, e-post chrispede@hotmail.com, NROF avd. Haugaland

Styremedlemmer:
Svein Arne Jensen, NROF avd. Helgeland
Daniel Hagen, NROF avd. Lister
Sofie Hildebrandt Nilsen, NROF avd. Ringerike
Nils Otto Pleym, NROF avd. Varanger

Varamedlemmer:
Arnfinn Vik, NROF avd. Oslo
Hilde Kristin Stensen, NROF avd. Elverum og Omegn