Ansatte og forbundsstyret

Sekretariatet

Sekretariatet har ansvaret for den daglige driften av NROF. Det er for tiden tre heltidsansatte, en prosjektansvarlig på deltid og Pro Patrias redaktør på deltid. Vi treffes normalt på hovednummer 22 47 82 40 eller på e-post post@sekr-nrof.no.

Generalsekretær Erik Gustavson. Mobil 474 83 706 Tlf: 22 47 82 41. E-post: erik.gustavson@sekr-nrof.no
Ass. generalsekretær Ståle Sandholt. Mobil 913 67 716 Tlf: 22 47 82 49. E-post: stale.sandholt@sekr-nrof.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunikasjonsansvarlig Ole Kristian Haagenrud. Mobil: 994 48 257 Tlf: 22 47 82 46. E-post: ole.k.haagenrud@sekr-nrof.no
Prosjektmedarbeider Morten Wroldsen. Mobil: 901 44 535 Tlf: 22 47 82 48. E-post: morten.wroldsen@sekr-nrof.no

 

Forbundsstyret

Forbundsstyret har ansvaret for den daglige ledelsen av Forbundet. Det velges på Landsmøtet for en periode på to år. Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet.

Her er forbundsstyret for perioden 2022 til 2024:

President Jørn Buø, e-post jorn.buo@gmail.com, NROF avd. Oslo
1. visepresident Arnfinn Vik, NROF avd. Oslo, e-post Arnfinn.vik@gmail.com, NROF avd. Oslo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. visepresident Nils Otto Pleym, e-post nople@online.no,
NROF avd. Varanger

 

 

 

 

 

Styremedlemmer:

Tore Hongset, NROF avd. Namdalen

 

Ole-Petter Westerlund, NROF avd. Bergen

 

 

 

 

Sofie Hildebrandt Lien, NROF avd. Ringerike

 

Hege Pettersen Moe, NROF avd. Vestoppland

 

Varamedlemmer:
Ingar Lund, NROF avd. Oslo
Svein Wara, NROF avd. Tromsø