Ansatte og forbundsstyret

Sekretariatet

Sekretariatet har ansvaret for den daglige driften av NROF. Det er for tiden fire heltidsansatte, en prosjektansvarlig på deltid og Pro Patrias redaktør på deltid. Vi treffes på hovednummer 22 47 82 40 eller på e-post post@sekr-nrof.no.

Generalsekretær Erik Gustavson. Tlf. 22 47 82 41. E-post: erik.gustavson@sekr-nrof.no
Ass. generalsekretær Ståle Sandholt. Tlf. 22 47 82 49. E-post: stale.sandholt@sekr-nrof.no
Kommunikasjonsansvarlig Ole Kristian Haagenrud, Tlf 22 47 82 46. E-post: ole.k.haagenrud@sekr-nrof.no
Kontoransvarlig Harald Blikra. Tlf 22 47 82 40. E-post: post@sekr-nrof.no
Prosjektmedarbeider Morten Wroldsen. Tlf 22 47 82 48. E-post: morten.wroldsen@sekr-nrof.no

Forbundsstyret

Forbundsstyret har ansvaret for den daglige ledelsen av Forbundet. Det velges på Landsmøtet for en periode på to år. Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet.

Her er forbundsstyret for perioden 2020 til 2022:

President Jørn Buø, e-post jorn.buo@gmail.com, NROF avd. Oslo

1. visepresident Arnfinn Vik, NROF avd. Oslo

2. visepresident Christian Berning Pedersen, e-post chrispede@hotmail.com, NROF avd. Haugaland

Styremedlemmer:
Tore Hongset, NROF avd. Namdalen
Daniel Hagen, NROF avd. Lister
Sofie Hildebrandt Nilsen, NROF avd. Ringerike
Nils Otto Pleym, NROF avd. Varanger

Varamedlemmer:
Ingar Lund, NROF avd. Oslo
Hilde Kristin Stensen, NROF avd. Elverum og Omegn