Ansatte og forbundsstyret

Sekretariatet

Sekretariatet har ansvaret for den daglige driften av NROF. Det er for tiden fire heltidsansatte, en prosjektansvarlig på deltid og Pro Patrias redaktør på deltid. Vi treffes normalt på hovednummer 22 47 82 40 eller på e-post post@sekr-nrof.no. I disse Covid-19 tider vil vi ha mye hjemmekontor og du må nå ringe direkte til en av oss på mobil. Mobilnummer finner du under hvert bilde.

Generalsekretær Erik Gustavson. Mobil 474 83 706 Tlf: 22 47 82 41. E-post: erik.gustavson@sekr-nrof.no
Ass. generalsekretær Ståle Sandholt. Mobil 913 67 716 Tlf: 22 47 82 49. E-post: stale.sandholt@sekr-nrof.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunikasjonsansvarlig Ole Kristian Haagenrud. Mobil: 994 48 257 Tlf: 22 47 82 46. E-post: ole.k.haagenrud@sekr-nrof.no
Kontoransvarlig Harald Blikra. Mobil: 938 78 734 Tlf: 22 47 82 40. E-post: post@sekr-nrof.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosjektmedarbeider Morten Wroldsen. Mobil: 901 44 535 Tlf: 22 47 82 48. E-post: morten.wroldsen@sekr-nrof.no

 

 

 

Forbundsstyret

Forbundsstyret har ansvaret for den daglige ledelsen av Forbundet. Det velges på Landsmøtet for en periode på to år. Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet.

Her er forbundsstyret for perioden 2020 til 2022:

President Jørn Buø, e-post jorn.buo@gmail.com, NROF avd. Oslo

1. visepresident Arnfinn Vik, NROF avd. Oslo, e-post Arnfinn.vik@gmail.com, NROF avd. Oslo

2. visepresident Christian Berning Pedersen, e-post chrispede@hotmail.com, NROF avd. Haugaland

Styremedlemmer:

Tore Hongset, NROF avd. Namdalen
Daniel Hagen, NROF avd. Lister
Sofie Hildebrandt Lien, NROF avd. Ringerike
Nils Otto Pleym, NROF avd. Varanger

Varamedlemmer:
Ingar Lund, NROF avd. Oslo
Hilde Kristin Stensen, NROF avd. Elverum og Omegn