NROF-kruset

NROF-kruset ”for allsidighet i idrett”

NROF-kruset ble innstiftet i 1978 for å stimulere interessen for militær idrett, samt å kunne vedlikeholde og høyne den fysiske standard blant medlemmene. Alle medlemmer i NROF skal kunne erverve seg kruset.

For å få tildelt NROF-kruset må det oppnås 100 poeng. Poengene samler du ved å delta i (militær) idrett og å ta (militære) ferdighetsmerker, for eksempel: sentrale og lokale NROF-stevner og distriksmesterskap, mangekampkonkurranser, patruljeløp, konkurranse i feltidrett med mer. Deltakelse i NROFs patruljeløp kan utgjøre en betydelig del av poengene til kruset.

Delta også gjerne i DFS’ stevner og/eller delta på turmarsjer, turlangrenn, sykkelløp etc.

NROF distribuerer registreringsskjemaer, fører register over dem som erobrer kruset, samt bestiller og distribuerer krus, årspremier og statuetter. NROF er også øverste ankeinstans hva angår tolking av statuttene.

NROFs lokale avdelinger videredistribuerer registreringsskjema, kontrollerer og attesterer innleverte skjema samt foretar utdeling av krus, årspremier, og statuetter ved en passende anledning (årsmøte, julebord etc). Den enkelte utøver må selv fylle ut sitt registreringsskjema og skaffe tilveie dokumentasjon og resultatlister.

Registreringsskjema og dokumentasjon leveres lokalavdelingene senest 15. januar (for resultater foregående år). Lokalavdelingene sender skjemaene samlet til NROF innen 31. januar.

Vedtekter og registreringsskjema for NROF-kruset ligger sammen med øvrige sentrale dokumenter.

NROF har justert vedtektene for NROF-kruset, vedtektene er vedtatt i Forbundsstyret med virkning fra 1.januar 2023. Etter innspill fra medlemmene og behandling i Idrettsutvalget er følgende justeringer gjort i vedtektene:

Ingen skal kunne tilegne seg kruset ved bare skyting eller fysisk aktivitet, men det kreves aktivitet innenfor begge områder. NROFs egne aktiviteter likestilles med eller gis høyere uttelling enn tilsvarende aktiviteter i Forsvaret eller andre sivile organisasjoner. Årsmerker gjeninnføres og erstatter årsglass, som har vært de siste årene.

Pro-Patria