Patruljeløp

Årlig gjennomfører vi en sammensatt konkurranse som inkluderer elementer fra flere militære disipliner og gjennomføres som et feltmessig patruljeløp (infanteriløp) med fire deltakere på hvert lag. Konkurransen strekker seg over 10-15 timer og en distanse på inntil 30 km. Løpet har en rekke poster av feltmessig karakter, så som skyting, målobservasjon, sanitet, orientering og så videre. I tillegg inneholder konkurransen andre mestringsaktiviteter, og testing av deltakernes kunnskap om dagens forsvar.

Her er reglementet for NROFs patruljeløp

The Norwegian Reserve Officers’ Association organizes every year a challenging field competition, aimed at testing field skills and motivate for further training. The competition is a long patrol mission in daylight and darkness. The competition has tasks such as knowledge of the Defence organization and missions, defense knowledge (including NATO), First Aid/Combat Casualty Care, communications, shooting, obstacle courses, crisis management, leadership and general soldier skills.

Click here for «Directive for the Norwegian Reserve Officers’ Association Military Skills Competition» – in English.

Tidligere patruljeløp
Patruljeløp 2015
Patruljeløp 2016
Patruljeløp 2017
Patruljeløp 2018