Mannen som ikke hadde skjorte på

Milorgaksjonen som utspant seg på åsen mellom Vardal og Snertingdal hadde nettopp denne tittelen som kodeord. Tre unge, kampvillige unge gutter ventet på flyslipp natta til den 8. mars i 1944. Dessverre kom de ikke så langt, et tysk rekognoseringsfly hadde sett lys i et vindu og de tyske styrkene iverksatte aksjon for å arrestere folkene som oppholdt på hytta, Bjønnhaugen.

Historien får dramatiske følger da en tysk patrulje fant hytta med de tre guttene tidlig på kvelden, sendebudet bra bygda kom også til Bjønnhaugen, dessverre 10 minutter for seint. I forsøket på å skyte seg ut ble to av guttene skutt av tyske soldater om kvelden den 7. mars 1944, den tredje klarte å unnslippe. Mens sendebudet ble arrestert for å bli sluppet fri utpå morra’n etterpå.

Historien om foranledningen, hendelsen på Bjønnhaugen og etterspillet er skrevet av avdød, major Edvard Noer Bjørge. Last ned den spennende historien, last ned her (pdf-fil).

 

Personene som var innblandet i dramaet på Bjønnhaugen

 

 

 

 

 

 

Willy Lund – HS-soldat, skutt 7. 3.1944

 

 

 

 

 

 

 

Ragnvald Nilsen – HS-soldat, skutt 7.3.1944

 

 

 

 

 

 

 

Armand Trønnes – Milorgsoldat, sersjant, rømte, forsatte i Milorg og overlevde krigen

 

 

 

 

 

 

Ivar Øigard, sendebud, ble arrestert, men sluppet fri morgenen den 8. mars 44, 17. år i 1944

 

Andre innlegg om hendelsen på Bjønnhaugen i 1944:

Mannen som ikke hadde skjorte på

 

Facebook

Du kan lese mer fra ulike arrangement og se flere bilder om hendelsen 7. mars 1944, sida heter Bjønnhaugen – krigshistorisk åsted.