Avd. Vestopplands historie

NROF avd. Vestoppland ble stiftet i 1981.

Avdelingens ledere:
1981 – 1983   Kapt. Terje Skudvik
1983 – 1987   Oblt Gullik Nilsen
1987 – 1989   Maj Harald Gaarder
1989 – 1991   Kapt Tor Hanseth
1991 – 1994   Maj Magne Foss
1994 – 1997   Lt Jørgen Topp
1997 – 1998   Maj Asbjørn Holand
1998 – 2001  Maj Harald Gaarder
2002 – 2003 Maj Gunnar Liven
2003 – 2004 Lt Erik Vaarlund
2004 – dd      Maj Tom Gjestvang

 

 

 

 

 

 

 

 

Major og leder Tom Gjestvang, her som generalmajor Meyer fra markering av 200 årsjubileet av Eidsvoll 1814.