Øvre Romerike

Velkommen til NROF avd. Øvre Romerike

NROF avd. Øvre Romerike har følgende kontaktinformasjon:
E-post: ovreromerike@nrof.no

Styret:

Knut Olav Brecke
Stig Trøhaugen
Stein Risbø
Jørgen Westad
Hans Arne Mariåsen
Aleksander Dahl
Bjørn Roar Bjølverud
Mathias Slemdal