Østlandet

Velkommen til NROF på Østlandet

Våre 7000 medlemmer fordeler seg på 57 lokalavdelinger. NROF dekker hele landet – fra sør til nord.

Finn din lokalavdeling i menyen til venstre. På den enkeltes lokalavdelings side finner du informasjon over kontaktpersoner, aktiviteter mm. Her er det mye å velge i – bli med!

Under NROFs patruljeløp på Romerike i august 2014, var en av oppgavene «forsering av vassdrag». Her er et av lagene på vei over Langtjernet med pakningen både foran seg og på slep.