Viktig informasjon til avdelinger

Når avdelinger melder seg på, trenger vi kun i første omgang antall pax avdelingen består av og navn og kontaktinfo på avdelingsleder. I dette tallet skal også eventuell sykkelordonnans inngå. Merk at antall pax er bindende og kan ikke justeres i ettertid. Navnene på de resterende i avdelingen kan komme noe senere. Her har avdelingene frist helt frem til 1. juni.
Minsteantallet for å melde på en avdeling er 11 marsjerende, inkl avdelingsleder. Skal avdelingen ha med sykkelordonnans, blir minsteantallet i avdelingen 12 pax.

En avdeling kan ikke være større enn 40 marsjerende, inkl. avdelingsleder. Skal avdelingen ha med sykkelordonnans, blir tallet for avdelingen 41 pax.

Pro-Patria