Høringsuttalelser fra NROF

Ståle Sandholt, Erik Gustavson og Jørn Buø på vei til dialogmøte i FD november 2019.

Kommentarer-til-utkast-til-FDs-strategi-for-veteranforskning – 2022

Reservister til Forsvarskommisjonen-desember 2022

Svar – Høring- Endringer i lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven) – 2021

Høring – Berit Svendsen-rapporten – 2020

Høringssvar forslag om ny våpenforskrift – 2020

Høringssvar forslag til endringer i forsvarsloven og vernepliktsforskriften – april 2020

Innspill til Forsvarsdepartementets dialogkonferanse vedr ny langtidsplan for forsvarssektoren – 12. november 2019

Høringsuttalelse i forbindelse med ny langtidsplan for forsvarssektoren – 6. juni 2019

Høringsuttalelse i forbindelse med endring i våpenforskriften – 16. november 2018

Høringsuttalelse i forbindelse med ny våpenlov – 8. januar 2018

Høringsuttalelse i forbindelse med Forsvarets Langtidsplan «Kampkraft og bærekraft» – 11. august 2016

Kommentar i forbindelse med Forsvarssjefens militærfaglige Råd – 1. oktober 2015

Høringsuttalelse i forbindelse med ID-kort til Forsvarets pensjonister – 10. september 2015

Høringsuttalelse i forbindelse med Forsvarsloven – 31. juli 2015

Høringsuttalelse i forbindelse med endringer i Forsvarspersonelloven – 18. februar 2015.

Høringsuttalelse i forbindelse med «Kompetansemeldingen» – Stortingsmelding 14, 15. april 2013.

Høringsuttalelse i forbindelse med Forsvarsbudsjettet 15. oktober 2012.

Høringsuttalelse i forbindelse med 22. juli-kommisjonens rapport 5. september 2012.

Høringsuttalelse i forbindelse med ny våpenlov 8. juni 2012