1814 og prins Christian Fredrik – 200 års markering på Grøna skysstasjon

Etter freden i Kiel i 1814 reiste prins Christian Fredrik fra Christiania til Eidsvoll hvor han besøkte Carsten Anker på Eidsvoll Jernverk. Han skulle videre til Trøndelag og Trondheim. Reisen la han om Toten.

NROF avd. Vestoppland ble kontaktet av Østre Toten kommune i forbindelse med Grunnlovsjubileet i 2014, kommunen ba om bistand til å opptre som datidens soldater og offiserer på Grøna skysstasjon. Skysstasjonen ligger langs vegen mellom Torsetra og Stange, vegen er en forbindelsesåre mellom Skreia/Lena i Østre Toten og Hurdal.

 

Medlemmer fra NROF avd. Vestoppland ble kledd opp i tidsriktige uniformer og hilste følget som kom til gårds på behørig vis med tromme og trompetfanfare. «Generalmajor Meyer» (Tom Gjestvang) hilste  prinsen velkommen på vegne at offiserene fra Toten og ønsket ham «lykke til med sitt forehavende»”. Prins Christian Fredrik ” (Sigmund Hagen) hilste de fremmøtte og historieprofessor Tore Pryser ledet tilhørerne gjennom de historiske hendelsene de dagene.

I tidsskriften TOTN, fra Toten Historielag, fra 1954 kan vi lese:
Prins Kristian Fredriks reise over Toten 1814 – skrevet av O. Gjørvad
”…Noen dager etter prinsen hadde fått underretning om innholdet i Kielfreden , reiste prinsen fra Kristiania til sin venn Carstein Anker på Eidsvoll jernverk.  Etter et par dagers opphold der dro han med følge videre for å besøke Trondheim og få kjennskap til hvordan folk stilte seg i Trøndelagen. Han la veien over Toten.
Den 31. januar kl. 2 reiste han med følge, i kulde og snøvær, fra Eidsvoll gjennom Hurdalen og Hurdalsskaret for å nå til Toten prestegard om kvelden. Ved Garsjøen på grensa mellom Hurdalen og Toten, møtte amtmann Ole Hannibal Sommerfeldt og veimester Borchgrevink på Børsvolden for å ta imot prinsen og hans følge. Det var sørget for at veien over åsen var i god stand, og uten stans fortsatte reisen til skysskiftet på Grøna på Totensida. Her var mange møtt fram: sorenskriveren, fogden, generalmajaor Meyer og flere andre offiserer, dels fastboende på Toten og dels tilhørende forskjellige militæravdelinger som på den tid var henlagt til Toten. Med en frammøtt dragonavdeling som æresvakt dro så den store ferd videre til prestegarden, der ”Provst Ridder Hopstoch” tok imot og gjorde stort gjestebud. Den ordrike og høytravende prost fikk nå som vert godt høve til å avlegge prøve på sin veltalenhet i tidens ånd og smak.

Det snøgde mye om natta, og mange steder var vegene attdrevne med drevsnø, men lensmannen (Ole Gjertz) og ”veimesteren” hadde sørget for å få snøplogen tidlig ut om morgenen, og med mye mannskap var tilsagt til å måke snø der det trentes.
Alt kl. 8 om morgenen den 1.februar dro prinsen fra prestegarden. Han gjorde en sving bortom ekserserplassen på Sukkestadsletta og inspiserte ”de trondhjemske Tropper” som var «kantonnerede» der. Etter at troppene hadde passert revy for prinsen, ble det ropt « Leve Norge og vår elskede prins!» Under kraftige hurrarop, fanfarer og trommeslag dro så prinseferden nordover…».

 

 

 

Tom Gjestvang i «Generalmajor Meyer» sin skikkelse, uniform anno 1814.

 

 

Artikkel ble skrevet av Camilla Briså, 2014.