Medlemsfordeler

NROF er organisasjonen for alle offiserer, befal, vervede, I-styrkesoldater i HV og spesialister på kontrakt fra alle forsvarsgrenene.

Våre medlemmer er reservister som tjenestegjør, eller har tjenestegjort i Forsvaret eller stadig tjenestegjørende. I tillegg har vi medlemmer som har inngått kontrakt med Forsvaret etter endt førstegangstjeneste, eksempelvis gjennom deltakelse i internasjonale operasjoner eller deltakelse i Heimevernets innsatsstyrker.

Du kan søke medlemskap her

Som utdannet befal eller bakgrunn som vervet/spesialist, har du  opparbeidet mye erfaring og kunnskap. Sørg for å vedlikeholde dette og bruk det aktivt gjennom NROF.

Hold dine militære ferdigheter vedlike og oppdatert:

 • Vær med på treninger og konkurranser
 • Hold kontakten med kolleger fra Forsvaret
 • Få erfaring fra internasjonalt arbeid gjennom bl.a. CIOR (den internasjonale organisasjonen for reserveoffiserer tilknyttet NATO)
 • Opplev det gode kameratskapet
 • Oppretthold gleden ved fysisk aktivitet
 • Vær med – vær aktiv
 • Kurs i egen regi og i samarbeid med Forsvarets høgskole
 • Seminar og foredrag i innland og utland
 • Skyting med rifle og pistol for å opprettholde og videreutvikle kompetanse
 • Feltidrett – vær med på ulike typer feltløp, patruljeløp og militær mangekamp i inn- og utland
 • Motta medlemsbladet Pro Patria fem ganger i året
 • Ekskursjoner i inn- og utland
 • Sosiale samlinger

Kontingent:
Årskontingent kr 350,- til og med fylte 24 år, kr 550,- fra 25 til 64 år og kr 350,- fra fylte 65 år. Befalskoleelever betaler kr. 100,-.

Rabatter hos leverandører:
Som medlem i NROF kan du benytte deg av de fordelene Forbundet tilbyr. I kanten til venstre finner du en kort beskrivelse av leverandører og link til deres nettsider.

Er det leverandører, produkter eller lignende som du ønsker å tipse oss om og som gir gode fordeler til medlemmer, hører vi gjerne fra deg!