Høringsuttalelse i forbindelse med 22. juli-kommisjonens rapport 5. september 2012.

Pro-Patria