Høringsuttalelse i forbindelse med «Kompetansemeldingen» – Stortingsmelding 14, 15. april 2013.

Pro-Patria