Clarion Collection Hotel (Bastion)

NROF har en avtale med Nordic Choice Hotel

NROF har avtalt rabatt ut 2023.

Alle medlemmer kan bestille på avtalen og bruke kunde-ID 60245143, både på web og i app.