Museer

Gratis adgang på Stiftelsen Arkivet i Kristiansand for NROF-medlemmer

NROF avd. Kristiansand har vært i dialog med Stiftelsen Arkivet og alle NROF-medlemmer får nå gratis adgang til senter for historieformidling og fredsbygning.

Fra www.stiftelsen-arkivet.no kan vi lese at «Stiftelsen Arkivet skal være et senter for historieformidling og fredsbygging – gjennom dokumentasjon, forskning, undervisning og kulturformidling.»

Videre leser vi at: «Med bakgrunn i lokale hendelser under den annen verdenskrig ønsker Stiftelsen Arkivet å trekke paralleller til dagens samfunnsforhold. Målet er å styrke arbeidet for grunnleggende menneskeverd, demokrati og holdningsdannelse. Stiftelsen Arkivet vil fremme dialog og forståelse mellom individer, grupper og nasjoner.»

Husk medlemskortet ditt (vises frem i skranken) og benytt muligheten til å besøke Stiftelsen Arkivet når du er i Kristiansand!