Nijmegenmarsjen 2024

Dette er informasjonssiden for alt militært personell som ønsker å delta i marsjen som en del av den norske delegasjonen.

Marsjen vil etter planen gå den tredje uka i juli 2024. Vi håper å se deg i Camp Heumensoord i forbindelse med marsjen i 2024.

Forsvaret viderefører i samarbeidsavtalen mellom Forsvaret og NROF oppdraget til NROF om å være teknisk arrangør for de norske militære deltakerne.
 
Utfordringer og bekymringer
NROF kan ikke påta seg noe ansvar på vegne av arrangøren. Skulle situasjoner oppstå som påvirker gjennomføringen av arrangementet, er ikke dette noe NROF kan ta økonomisk ansvar for.
NROF vil i slike situasjoner bistå deltakerne med informasjon hele veien og bidra til at økonomisk refusjon fra arrangøren tilflyter den enkelte.

Påmelding 2024:
Påmeldingen i 2024 vil starte tidlig. Samlet påmelding for de som ønsker å gå sammen i avdeling åpner først. Disse vil bli prioritert med plasser.
Forberedelser til påmelding:
– tidligere deltakere bes gjøre klart deltakernummeret ditt (Alle deltakere får et unikt deltagernummer)
– navn, adresse, tlf, e-post
– Vurdering av busstransport til flyplassen lørdag 20. juli.
 
Påmelding åpner for alle militære:
Alle plasser er nå tatt og nye interesserte, både avdelinger og individuelle, må nå sette seg på liste.

Priser
Økte kostnader og svak norsk krone fører til en høyere deltakeravgift i 2024. 
Startkontingenten dekker enkel militær forlegning og forpleining i Camp Heumensoord, administrativ støtte, tilgang til egne militære rasteplasser, samt deltakeravgift som dekker digitalt diplom og medalje.
I 2024 får alle deltakere t-skjorte m/trykk og patch som minne om marsjen.

Pris i 2024: NOK 5500,- per person

I tillegg kan samtidig med deltakelsen bestille:
– Returbuss lørdag 20. juli kl. 0600 fra Camp Heumensoord til Schiphol Lufthavn for kr. 200,- (forhåndsbestilles ved påmeldingen – ledige plasser kan kjøpes i norsk KO under marsjdagene for €20,-)
– Ordonnanssykkel til avdelinger – dersom dere ønsker å leie dette gjennom NROF og få denne levert i Camp, vil dette koste kr 1200,- per stk. Dette er flergirede sykler med bagasjebrett. 

Reisen til og fra leiren i Nijmegen dekkes ikke av startkontingenten og kommer i tillegg. Reise må den enkelte ordne selv.

 

Rutiner for påmelding.
Avdelinger skal i første omgang registrere seg med avdeling, antall pax og kontaktopplysninger til leder/kontaktperson. I tillegg legger avdelingen inn ønsket antall returbussbilletter og evt. behov for ordonnanssykkel. På bakgrunn av dette genereres det en faktura for avdelingen, som sendes avdelingens registrerte e-post. Når betalingen er gått gjennom, vil avdelingsleder få tilsendt et skjema for utfylling av navn og nødvendige detaljer på personellet i egen avdeling. Får du ikke tilsendt faktura i løpet av et par virkedager, ta kontakt med oss.
Individuelle påmeldinger har direktebetaling ved påmelding. Her vil løsning for både Vipps og bankkort være tilgjengelig. Det vil her være krav om å betale innen 24 timer for å bekrefte påmeldingen. Forsøk på påmelding uten betaling vil ikke bli registrert. Får du problemer med registreringen, ta kontakt med oss. Du står da enten på venteliste, eller du risikerer at en systemfeil gjør at du ikke får registrert. Vi vil uansett forsøke å hjelpe så langt det går, men vi kan ikke jukse deg forbi i køen. Systemets registrering av deltakere har prioritet 1. Påmeldinger er personlige og kan ikke uten avtale med oss overdras til andre.

Refusjon
Betalte billetter refunderes ikke. Den enkelte er selv ansvarlig for å skaffe erstatter til sin plass. Ved videresalg av billetten, må den norske kontingentledelsen varsles. Alle personalia må da sendes inn og registreres på lik linje med forrige. Siste frist for endring av navn på deltaker en 15. juni.

Kansellering
Ved kansellering av arrangementet har ikke NROF noe økonomisk ansvar overfor den enkelte deltaker. NROF er bare et støttende mellomledd for å bistå deltakere som ønsker å være en del av den norske militære delegasjonen. Den enkelte må selv ta en vurdering på hvilken risiko dette kan innebære og selv sørge for å ta kontakt med eget forsikringsselskap for eventuelt refusjon. NROF vil selvsagt bistå deltakerne i en eventuell prosess med å få refundert påmeldingsbeløpet fra arrangøren. Eventuelle refusjonsbeløp fra arrangøren vil bli videreformidlet til den enkelte.   
 
Bæring av ryggsekk
I 2023 er det alle menn født i årene 1975 til 2005 som må bære ryggsekk på minimum 10kg.
 
Fremmøte
Vi minner om at alle deltakere må registrere seg ved fysisk fremmøte innen mandag 15. juli kl 1500. Rekker du ikke dette, får du ikke delta. Husk at det er mange som skal registrere seg og det er lange køer, så vær ute i god tid. Unntak fra dette er kun etter avtale internt i avdelinger, der avdelingsleder tar samlet registrering i god tid før mandag 17. juli kl 1500.
 
Kontaktinformasjon
 
Prosjektleder og delegasjonsleder er kaptein Ståle Sandholt.
Vi treffes på Akershus festning bygning 60 (mellom kl. 0900 og kl. 1400 på hverdager )
Mobil: 91 36 77 16 (99 09 62 20)
 
Diverse viktig informasjon:
Administrative bestemmelser
Pakkliste deltakere 2023
Forebygging og behandling av skader og sår på føtter grunnet marsj
Gode tips til førstegangsgående
Europeisk helsetrygdekort
Rutekart dag 1
Rutekart dag 2
Rutekart dag 3
Rutekart dag 4

 

Les mer om:

Behov for frivillige

Viktig informasjon til avdelinger


Sykkelordonnanser

Pro-Patria