Fredsmarsj i Ski

Velkommen til den årlige fredsmarsjen i Ski

Lørdag 11. mai 2019 kl. 1100

I år går turen til Orremosan der Milorg under krigen mottok flere fallskjermslipp. Slippene ble i første omgang gjemt på et sted med det litt spesielle navnet ”Helvete”. Vi skal besøke dette spesielle utilgjengelige skjulestedet for Milorg.

Startsted er golfbanen ved Smerta i Ski kl 1100.

Første stopp blir etter ca 2 km på Bjerkebekk og her vil Karl Olaf Løkenhagen guide oss gjennom vår lokalhistorie med hendelser og oppgaver Milorg hadde under krigen. Ja – i nettopp dette området hvor vi nå befinner oss.

Kåseriet starter ca kl 1145 og samtidig byr vi på sikringskost med en god kaffetår og kringle. Ingen påmelding – kun fremmøte!

Fra Bjerkebekk går turen går videre til Helvete: Etter pausen med sikringskost og kunnskapspåfyll går vi videre mot Orremosan og Helvete, ca 2-3 km hver vei på sti, men helt til slutt må vi ut i terrenget noen hundre meter. Det blir en samling med rast på berget i nordenden av Orremosan før retur til Bjerkebekk.

Dersom du tar dette som en familietur kan kanskje Bjerkebekk være tilstrekkelig turlengde. Noen kan gå resten av turen mens noen blir tilbake ved kaffekjelen. Kanskje de med dårlige ben blir her til turgruppen kommer tilbake til Bjerkebekk. For de som blir igjen, kanskje Karl Olaf viser vei til Q-hytta, skjulestedet noen hundre meters gange.

Start der du vil om ikke Smerta passer som startsted, kan du gjerne starte fra andre steder som passer deg bedre, men det er fint om vi møtes på Bjerkebekk til kaffe og kåseri ca kl 1145.

Litt om Milorg – vår lokalhistorie
Milorg hadde tilhold i området vi nå befinner oss. Det var her stridsgruppen for avsnittet, Q-laget, hadde sitt skjulested. Det var Q-laget på ti-tolv mann som under krigen var de egentlige ”gutta på skauen” og besto av unge frivillige fra vårt område. På Orremosan, bare ca 6 km fra tyskernes magasinleir, tok Q-laget dristig i mot flere fallskjermslipp med proviant og stridsutstyr. Slippene kom fra vår regjeringen i London med fly. Det bød på betydelige strabaser slippnatten igjennom å skjule lasten, fallskjermene og sporene. Ordren fra Hjemmestyrkenes ledelse og fra regjeringen var at Milorg skulle øve og samle forsyninger i påvente av en mulig alliert invasjon. Milorg skulle unngå og ikke uten nærmere direkte ordre komme til krigshandlinger med tyske styrker. Noen slike ordre kom det egentlig ikke før 7. mai – natten til 8. mai i 1945 da tyske styrker kapitulerte.

Fredsmarsj var tradisjon i Ski gjennom flere år etter krigen. I 1970-årene tok noen av de ansatte i Magasinleieren opp tråden og arrangerte fredsmarsj i forbindelse med Frigjøringsdagen 8. mai. Lillian og kaptein Bjørn Huse førte arbeidet videre med årlige Fredsmarsj fra Ski middelalderkirke med pause og matstasjon hos datter Leni i Opsandveien. Hensikten med denne turmarsjen bygger på at vi ikke må glemme det som skjedde under krigshandlingene. Huse var også med å stifte Ski tur- og marsjforening. Vi har et mindre antall fredsmarsjmerker for salg kr 50, og noen eksemplarer av historielagets bok fra 2015 ”Motstand og matauk, fra Kråkstad og Ski” med hendelser fra vårt område under krigen. Boken omhandler også Milorg-området som omfattet Ski, Oppegård (gruppe 1) og Kråkstad, Tomter, Spydeberg og Enebakk (gruppe2). Kr. 300,-.

Påmelding: Ingen påmelding, kun fremmøte og deltakelse.

Vel møtt til en hyggelig vårtur i skogen med god lokalhistorie!

Fredsmarsjen er i regi av Ski- og omegn Forsvarsforening i samarbeide med Ski Historielag.

Foto: Christian Olsen