2017 – Skyteresultater

Stevne 170314 Pistol

Stevne 170424 Rifle

Stevne 170502 Rifle og Pistol

Stevne 170508 Pistol og Rifle N2

Stevne 170516 Rifle og Pistol

Stevne 170522 Rifle og Pistol

Stevne 170606 Pistol og Rifle N2

Stevne 170612 Rifle og Pistol b

Stevne 170620 Pistol og Rifle N2

Stevne 170624 Pistol og Rifle N3

Stevne 170626 Rifle og Pistol

Stevne 170808 Rifle og Pistol

Stevne 170814 Rifle og Pistol

Stevne 170822 Rifle og Pistol

Stevne 170828 Rifle og Pistol

Stevne 170902 Pistol og Rifle N3

Stevne 170906 Pistol N3

Stevne 170911 Rifle og Pistol

Stevne 170919 Rifle og Pistol

Stevne 170925 Pistol

Stevne 171014 Rifle MP-5 og Pistol c

Stevne 171202 Pistol

 

Aarsmesterskap NROF Kongsberg 2017