Skyting på Revhiholen skytebane sommeren 24

NROF Vestoppland arrangerer skytinger med vekselvis pistol og rifle en gang hver uke fra mai til og med september. Ansvarlige skyteledere er Onar Onsrud og Ronny Røise.  Skytingen starter kl. 18.00, være ute i god tid, vis ansvar og delta i oppryddingen etter skyteøktene.

Mai
2.5.2024:      PISTOL- torsdag med forbehold
15.5.2024:    PISTOL
22.5.2024:   PISTOL
30.5.2024:   RIFLE – 200m

Juni
5.6.2024:     PISTOL
19.6.2024:   PISTOL
20.6.2024:   RIFLE – 200m
26.6.2024:   PISTOL

I juli tar vi en sommer pause.

August
7.8.2024:      PISTOL og RIFLE 22lr
14.8.2024:    PISTOL
22.8.2024:    RIFLE – 200m
28.8.2024:    PISTOL

September
5.9.2024:      RIFLE – 200m
11.9.2024:     PISTOL
18.9.2024:    PISTOL
25.9.2024:    PISTOL – Siste skytedag 2024

 

NB!  Kravet til aktivitet for våpeninnehav er deltakelse på minimum 4 NROF-godkjente treninger og/eller konkurranser.

Her kan du laste ned skytedagene som kalendervisning:

https://www.nrof.no/wp-content/uploads/2024/03/Skytekalender-2024.pdf