Hvor går HV framover?

Større fokus på Norges stridsevne og utholdenhet har etter krigsutbruddet i Ukraina februar 2021  skapt nye perspektiver hvordan dette kan utformes. Fra politisk hold og  forskjellige utredninger er det anbefalt at Heimevernet skal styrkes framover.

Stabssersjant Lars Kristian Utgård fra HV-05 vil holde foredrag om temaet på NTNU Gjøvik i Eureka auditoriet onsdag 29. november kl. 19.00. Utgård kjenner hendelsene på Midtskogen i april 1940 godt og  han vil belyse dagens situasjon blant annet ut fra dette ståstedet. Vel møtt!