Informasjonsbrev juni

I siste informasjonsskriv før ferien er over oss kan du blant annet lese om Landsmøtet som ble avholdt 1. og 2. juni. Her var 46 av NROFs 57 avdelinger representert, og både vedtekter og hedersregimet var blant sakene som ble behandlet.

Sekretariatet informerer samtidig om at i forbindelse med avvikling av sommerferie og oppdrag knyttet til Nijmegen-marsjen og internasjonalt samarbeid, vil sekretariatet ikke være bemannet i juli og første uke i august. Henvendelser på e-post til post@sekr-nrof.no og medlemssøknader vil innimellom bli lest/besvart.

Nyhetsbrevet leses i sin helhet her.