Miltrad

NROF har inngått medlemsavtale med firmaet Miltrad AS. Miltrad leverer det meste innen feltklær og utstyr: sekker, bagger, kartmapper, feltuniform o.l. For full oversikt over Miltrads tilbud og varebeholdning, se www.miltrad.no.

Alle NROF medlemmer får gjennom denne avtalen følgende fordeler:

• 10 % rabatt alt annet feltledelsesverktøy
• Det gis ikke ytterligere rabatt på kampanjer eller andre ekstraordinære tilbudsordninger
• Rabatten gjelder for det antall enheter som ansees rimelig til eget bruk

Miltrad AS betaler porto/oppkravsgebyr på sendinger over kr. 2000,- eks. mva (2500 inkl. mva). Ellers gjelder de øvrige betingelsene som det fremgår fra deres hjemmeside; www.miltrad.no

For å få medlemsrabatten er det viktig at du skriver medlemsnummeret på navnelinjen i bestillingen, etter navnet. Eks: Hans Hansen, NROF-medl.nr 123456.