NROF Mesterskap i Feltidrett

NROF Oslo inviterer til NROF Mesterskap i Feltidrett i Oslo lørdag 1. juni 2024.

 

Konkurransen utgjør samtidig Nordisk Feltidrettskonkurranse og bykamp Oslo-Gøteborg «Fränkel’s Kanna». Arrangementet er åpent for alle som ønsker å delta fra de nordiske land, i tillegg til offisielle representanter fra de nordiske reserveoffisersforeninger.

Konkurransen er delt i følgende 3 deler:

  1. Kartlesing
  1. Skyting med pistol og rifle
  1. O-løp

 

Fremmøte 09:00 ved Leirsund for kartlesing

Deretter er det skyting på Sessvollmoen bane 2 og 4.

Avsluttes med o-løp på Sandtjernhytta.

Detaljer samt informasjon om påmelding finner du her .(.PDF).

1. -1. juni

Oslo