Innkalling til Årsmøte 2023

Medlemmer av NROF Rogaland innkalles herved til ordinært Årsmøte for driftsåret 2023 i Veteranhuset onsdag 21.februar 2024 kl. 1800.

Agenda:

  1. Valg av møteleder.
  2. Valg av referent.
  3. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Godkjenning av innkalling og agenda.
  5. Årsberetning for 2023.
  6. Regnskap og revisjonsberetning for 2023.
  7. Budsjett og eventuell tilleggskontingent.
  8. Innkomne forslag.
  9. Valg av tillitsmenn.

Samtlige kandidater som er på valg vil være forespurt på forhånd.

Andre saker som ønskes behandlet av Årsmøtet, må være styret i hende innen 12. februar 2024.

I forbindelse med Årsmøtet blir det premieutdeling etter fjorårets skytekonkurranser.

Etter årsmøtet vil forfatter Nils Helge Amdal holde foredrag om boken «Heimevernet 75 år» som nylig kom ut. De som ønsker det kan kjøpe boka etter foredraget.

Da det blir enkel servering må vi ha en formening om antall deltakere. Påmelding sendes til Roger Alvær på mail roge-al@lyse.net, alternativt på telefon 95842531 (helst etter kl. 1600) innen onsdag 14. februar 2024.

Styret