OBS! Endringer i publisert aktivitetsplan for 2024 OBS! FØLG MED PÅ RUBIC

Skytetreningen 11. april er flyttet til 4. april.

Skytetreningen siste torsdag i måneden går som normalt 25. april.

Skytetreninger i mai blir 2. mai og 30. mai grunnet helligdager og inneklemte dager.