Fra årsmøtet 2024

Generalsekretær Erik Gustavson orienterer.