Studie for kameratstøtter og mentorer i veteranarbeid

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) tilbyr i samarbeid med RVTS Sør og Universitetet i Agder (UiA) et mentor- og veilederprogram for kameratstøtter og mentorer i veteranarbeid.
Studiet gjennomføres over tre helgesamlinger høsten 2024 og vil etter bestått eksamen gi 7,5 studiepoeng.

Studiet er åpent for andre (som ikke er veteraner), men her blir det en egenandelen på kr 5.000,- NVIO vil dekke ca 75 % av kostnadene til studiet. Reise og opphold kommer i tillegg.

Støtte til deler av beløpet kan NROF medlemmer søke forbundet om.

Påmelding:
Påmeldingsfrist er satt til 1. juni. Det er maks 20 plasser på studiet. NVIO prioriterer hvem som får tildelt studieplass etter at fristen er gått ut.