Informasjon

Styret for driftsåret 2023 består av følgende medlemmer:

Leder Frode Rødland

Telefon: 905 15 364
E-post: frode.rodland@gmail.com

Nestleder Per Kristian Danielsen

Telefon: 917 24 407
E-post: pkdaniel@online.no


Kasserer Kai Wahlmann, wahlmann@live.no

Sekretær Kent Skranefjell, mr.skranefjell@hotmail.com


Styremedlemmer:

Fiona Skailand Svendsen, fionaskailand@hotmail.com

Asbjørn J. Sæveland, asbjorn.saeveland@gmail.com

Christian Ore, christian.ore@outlook.com


Varamedlemmer:

Rolf B. Midthassel, rmidthassel@gmail.com

Marie Louise Bahamondes, bahamondesmarie@hotmail.com

 


Leder våpenutvalg:

Christian Ore
Telefon: 958 41 334
E-post: christian.ore@outlook.com


Valgkomité:

Leder Daniel Hagen, hagenmek@hotmail.com

Medlem Bjarne Skollevoll, bjarne.skollevoll@gmail.com


Organisasjonsnummer: 987 607 599

Kontonummer: 3085.07.02019

Vipps: NROF Lister #501447