Om avd. Kristiansand

      NROF avd. Kristiansand
 Odderøyveien 25, 4610 Kristiansand
 e-mail: kristiansand@nrof.no  
 Org.No.: 913 417 550

Kontaktpersoner 2022:

Leder:            Odd von Porat Fiane, mob: 913 53 467    mail: odd.fiane@gmail.com
Nestleder:     Jarle Hansen,              mob: 990 16 000    mail: jarle.hansen@ae.no
Sekretær:      Jan Ivar Vevle,            mob: 406 02 748    mail: ivarvevle@gmail.com