Om avd. Kristiansand

      NROF avd. Kristiansand
 Odderøyveien 25, 4610 Kristiansand
 e-mail: kristiansand@nrof.no  
 Org.No.: 913 417 550

Kontaktpersoner 2019:

Leder:               Ole Morten Meland,  tlf.: 916 85 537      mail: olmortem@online.no
Nestleder:        Rolf-Wiggo Lystad,           489 58 201                rolf@lystad.family
Sekretær:         Einar Øslebye,                    918 81 880                einaroslebye@gmail.com