Invitasjon til Palmesmellen 2023

Palmesmellen er tilbake!!

Lørdag 3 juni 2023 braker det løs igjen på Evjemoen.

N3 action av beste sort.

Påmelding via Rubic: https://activity.rubic.no/organization/23620/activity/c210ac0d-ab89-4cde-b78f-b5d81b3705e9


Oppmøte senest lørdag 3 juni 2023 kl 08.00 ved kaserne Ulla, Evjemoen.


Det er mulig med overnatting på kaserne Ulla fra fredag fra kl 17.00 til lørdag etter stevnet.

Påmelding koster kr 300 skyting, kr 200 overnatting.

Innbetales til konto: 3000 55 42363 innen 01.05.23.

Det vil være 30 plasser, detaljer rundt dette får du på mail når bekreftet plass.

Vi skyter Tjeneste og åpen klasse, premiering iht. deltagelse.

Du melde deg på gjennom Rubic . Medbring fysisk eller elektronisk medlemskort til stevnet som
viser du er godkjent N 3 skytter. Hvis du nylig har gjennomført N-3 kurs som ikke er registrert, må du
ta med dokumentasjon på det.

Vi minne på følgende:

Beskyttelsesbriller og hørselsvern.
Minimum 3 magasiner til hvert våpen, tasker, hylstre osv. Disse SKAL være iht. skyttereglementet.

Husk å ha med rem til rifle og kammerflagg.

Det vil bli skutt kombi øvelser i tillegg til rene pistol og rifleøvelser.

Mangler/feil på utstyr resultere i diskvalifikasjon iht. regelverk, uten refusjon av påmeldingsavgift.

Det vil bli gjennomført våpen/utstyrs kontroll på kaserne Ulla før konkurransen.

Husk at det er nytt skytereglement, lær deg det før stevnet.

Det er forbudt med filming/bilder under stevnet uten tillatelse fra Stevneleder.

Ammunisjons behov minimum:
Pistol 60 skudd.

Gevær 60 skudd.

Målmateriell:
Det vil kun bli skutt på papp og kjegler av tre.

Utstyr for overnatting:
Sengetøy, sovepose ol.

Hengelås for innlåsing av våpen på rom.

Mat og drikke iht. behov.

Termos og kaffekopp.

Velkommen!


Eirik Bergheim
Stevneleder, NROF avd. Kristiansand
901 18 586
eirik.bergheim@gmail.com