Skyteaktiviteter NROF Søndre Østfold 2024

Skyteaktiviteter 2024

Pistolgruppa:

Pistolgruppa skyter ute med korte våpen av mange kalibre. Vi er på banen på tirsdager fra 18.00 til vi er ferdig.Ta kontakt med  John W Jahnsen  for nærmere informasjon på tlf. 95030613

Vi har våpen til utlån for nye medlemmer som er interessert i skyteaktivitet på tirsdager på egen bane med egen oppvarmet møterom

 

I tillegg er det skyting Nivå 2  på mandager fra 18-20

Ta kontakt hvis du lurer på programmet. Ta kontakt med John w J. , på telefon    95030613  , om dette høres interessant ut.

 

Riflegruppa:

NROF Søndre Østfold arrangerer rifleskyting på Rygge Flystasjon annenhver uke hele året (helt riktig, vi tar ikke ferie).
Skytingen foregår lørdager mellom kl. 11-14 alle partallsuker. Skyting foregår både fra 100 og 200 meter standplass. Informasjon sendes ut i forkant av skyting på SMS Da skytingen foregår på militært område, må alle deltagere være innmeldt på forhånd på deltagerliste som oppbevares i vakta ved Rygge Flystasjon.
Dersom dette ikke er i orden, vil du ikke få adgang til stasjonen og ei heller delta på skyting.
Forsvaret har ingen plikt til å låne oss banen, og dersom foreningen ikke klarer å følge disse enkle anvisningene, kan hele avtalen opphøre.
Det er ingen adgang til banen utover de avtalte tider. Forsvaret krever at vi stiller med skyteleder/ansvarlig person på banen. Ta kontakt med Trond Skjønhaug på tlf. 909 17 563 for mer informasjon. I perioder med høy militær aktivitet på banen, vil det forekomme endringer i programmet.

Rygge 200 meter