Oppstart skyting 2021

Terminliste vår 2021

OPPSTART SKYTING UTSATT GRUNNET PANDEMIEN!!!