Våpenseksjonen

VÅPENSEKSJONEN INFORMERER

Våpenseksjonen tilbyr et vidt spenn av skytemuligheter herunder pistolskyting, rifleskyting (200m) og Nivå-3 skytinger, sistnevnte stiller særskilt høye krav til sikkerhet og egenkompetanse. Vi gjennomfører våre aktiviteter i all hovedsak på Løvenskioldbanene (200 meter og NOP banen), men kan også benytte fasiliteter på Kongsberg, Sessvollmoen og Steinsjøen skytefelt, for å nevne noen. Vår virksomhet er tuftet på sikkerhet i høysetet, utvikling av gode standplass/skyteledere og gjennomføring av aktiviteter med ulik vanskelighetsgrad avhengig av den enkeltes kompetansenivå. Dette representerer et relevant og utviklende tilbud for både nybegynneren til den avanserte skytteren.

Våpenseksjonens (NROF Oslos Skyte og våpenutvalg) viktigste oppgaver er å planlegge og gjennomføre aktivitetene i terminlisten med relevans, høy kvalitet og sikkerhet, saksbehandle alle søknader om utlånsvåpen/erverv og sørge for at virksomheten drives slik Styret, NROF sentralt, Politiet og omverdenen forventer av oss. Påfølgende avsnitt presenterer kort tilbudene med respektiv kontaktinformasjon:

Pistolskyting
Pistolskyting gjennomføres onsdager på NOP 25m banen -Løvenskiold. Våre aktiviteter spenner fra grunnleggende pistolskyting til avansert nivå 3 skyting. Det skytes åpne stevner og avdelingsstevner, samt merkeprøver som FDs premie, Det Militære Skarpskyttermerket og NAIS. Sikkerhet er alltid prioritet og vi krever at du har deltatt på NROF-Sikkerhetskurs når du skal skyte med oss. Antrekk er sivilt fritidsantrekk.

Gruppeleder: Egil Gulliksen
mobil: 41402169
epost: eggul@equinor.com

Rifleskyting 200 m
Rifleskyting gjennomføres på Løvenskioldbanens 200 meter på lørdager med elektroniske skiver. Det tilbys aktiviteter som ordinær trening med rolig skyting, ulike merkeskyting som det militære Skarpskyttermerket, NAIS, Dugleik mv og åpne stevner med ulike programmer. Mange av disse vektlegger hurtighet, presisjon og våpenhåndtering. Antrekk er sivilt fritidsantrekk eller militær feltuniform.

Gruppeleder: Dag Morten Jahr
mobil: 971 18 363
epost: dagmjahr@gmail.com

Nivå 3
Nivå 3 skytinger gjennomføres på Løvenskiold eller andre baner (fortrinnsvis militære). Det stilles særskilt krav til egenkompetanse for deltagelse på dette nivået og seksjonen vil tilby kurs. Det avholdes treninger og konkurranser (alene eller i samarbeid med naboavdelingene). Antrekk er sivilt fritidsantrekk eller militær feltuniform,

Gruppeleder: Aksel Gresvig
mobil: 900 48 363
epost: aksel@agresvig.com

Kurs/kompetanse
Sikkerhet er vårt overordnede krav innen skyting. Som ny skytter må du delta på vårt sikkerhets og informasjonskurs, se egen fane for informasjon/påmelding. Vi holder også kurs/oppfølging/veiledning på høyere nivåer. Mange av våre medlemmer, våre skyteledere og instruktører innehar solid erfaring og kompetanse i skyting. Flere bedriver daglig trening (også mye mental og tørrtrening) og er på toppnivå innen skytesport. Ønsker du å bidra i vår kurs/kompetansegruppe kontakt:

Gruppeleder
Kaptein Albregt Moltumyr
epost: Albregt@Gmail.com

Leder våpenseksjonen
Lt Egil Gulliksen
mobil: 41402169
epost: eggul@equinor.com