Ny Skytter

NY SKYTTER I OSLOAVDELINGEN
I Osloavdelingen har vi et aktivt skyttermiljø. Vi legger vekt på sikkerhet, trivsel og å øke skytternes kompetanse.

Det er derfor et krav at du gjennomfører introduksjons- og sikkerhetskurs før du kan bli tatt med på våre skyteaktiviteter. Selv om du har skyteerfaring fra tidligere, vil vi at du skal få informasjon og settes inn i de regler og gjennomføringsmåter som gjelder hos oss.

Kurset gjennomføres med teori og praktisk skyting på Løvenskioldbanen. Av innhold nevnes organisasjon, påmelding/nettsider, reglement, sikkerhet/våpenbehandling, skytternivåer, kommandoer og etikk.

Neste kurs er 24. februar og 26. mai 2021 (Med forbehold om Covid 19 restriksjoner).

Deltakerne må selv medbringe hørselsvern og briller. Valgfritt sivilt antrekk. Pris kr. 500,- (som dekker utgifter til materiell, leie baner og videre deltakelse på skyteaktiviteter)

Ønske om kurs sendes til Osloavdelingens kursleder fenrik Kåre Gulliksen
Mail: karegulliksen@gmail.com (begrenset antall plasser på hvert kurs)
Mailen må inneholde følgende informasjon:
* Fullt navn
* Grad og erfaring fra forsvaret
* Medlemsnummer
* Mobiltelefon
* Fødselsår
* Mailadresse
* Din skyteerfaring og dine ønsker/planer fremover.

Velkommen som skytter i Osloavdelingen