Ny Skytter

NY SKYTTER I OSLOAVDELINGEN
I Osloavdelingen har vi et aktivt skyttermiljø. Vi legger vekt på sikkerhet, trivsel og å øke skytternes kompetanse.

Det er derfor et krav at du gjennomfører introduksjons- og sikkerhetskurs før du kan bli tatt med på våre skyteaktiviteter. Selv om du har skyteerfaring fra tidligere, vil vi at du skal få informasjon og settes inn i de regler og gjennomføringsmåter som gjelder hos oss.

Kurset gjennomføres med teori og praktisk skyting på Løvenskioldbanen. Av innhold nevnes organisasjon, påmelding/nettsider, reglement, sikkerhet/våpenbehandling, skytternivåer, kommandoer og etikk.

Neste kurs er 25. september 2024.

Deltakerne må selv medbringe hørselsvern og briller. Valgfritt sivilt antrekk. Pris kr. 500,- (som dekker utgifter til materiell, leie baner og videre deltakelse på skyteaktiviteter)

Ønske om kurs sendes til Osloavdelingens kursleder Kaptein Albregt Moltumyr
Mail: Albregt@Gmail.com (begrenset antall plasser på hvert kurs)
Mailen må inneholde følgende informasjon:
* Fullt navn
* Grad og erfaring fra forsvaret
* Medlemsnummer
* Mobiltelefon
* Fødselsår
* Mailadresse
* Din skyteerfaring og dine ønsker/planer fremover.

Velkommen som skytter i Osloavdelingen